Úvod

Bondie - Software pro administraci dluhopisů (ve vývoji)

CRM systém pro správu kupónových dluhopisů

Správa dluhopisů nikdy nebyla jednodušší

Jednoduché založení emise

Možnost nastavit emisi volbou nepřeberného množství parametrů
Evidujte klienty a změny údajů

Založte klienta a evidujte aktuální informace

Prostřednictvím funkce správy klientů zajistěte aktuálnost důležitých informací jako jsou čísla účtů pro výplatu a adresy pro doručení dluhopisů
zakládejte objednávky s automaticky dopočteným AÚV

Vytvořte objednávku a zadejte platbu

Založením objednávky s datem vypořádání se automaticky spočítá alikvótní úrokový výnos. Po uhrazení objednávky jsou dluhopisy upsány.
Transparentní vedení dluhopisů

List vlastníků, dluhopisů a výplat v přehledném reportu

Po založení emise je vygenerován příslušný počet dluhopisů a ke každému z nich je evidován vlastník. Všechny dluhopisy si můžete prohlédnout v přehledné sestavě. Součástí je také kalendář výplat majitelům dluhopisů.
na co se ptáte?

FAQ

Je možné si software vyzkoušet?

Ano a nejen to. Bondie je plnohodnotná služba a navíc zcela zdarma. Omezením je 1 emise, což však většině emitentů naprosto dostačuje.

Podporuje systém Bondie CRM Status managemet?

Ano, každá objednávka nebo dluhopis se nachází v 1 okamžik v právě jednom stavu, který jednoznačně identifikuje co se s danou objednávkou nebo lduhopisem má dále dít. Díky tomu máte přehled o tom jaké aktivity jsou potřeba aby byla daná objednávka úspěšně dotažena.

Jaké funkce jsou k dispozici?

Můžete pracovat s celou řadou funkcí typických pro CRM systémy - správa klientů, objednávek, dokumentů a SW obsahuje celou řadu reportů.

Je možné do Bondie SW doplnit další funkce?

Do verze zdarma doplnění dalších funkcí již neplánuji. Nabízím ale možnost zakoupení SW spolu s potřebnými úpravami (např. automatické generování dokumentů, speciální způsoby vypořádání, automatické propojení s bankou, provize, atd.).

Ušetříte hromadu času